Aquest passat 6 de maig es va presentar a l’antiga fàbrica Damm a Barcelona el llibre “Kap, 15 anys gegants“, un llibre amb la recopilació dels dibuixos realitzats pel prestigiós dibuixant i ninotaire Jaume Capdevila “Kap” a la revista GEGANTS, la qual edita trimestralment l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.

Els textos explicatoris del llibre sobre aquesta llarga trajectòria de col·laboració entre en Kap i la revista GEGANTS han estat realitzats pel coordinador de la revista, el molinenc Ricard Vinyets, membre de la Colla Gegantera de Molins de Rei i també autor dels textos del llibre “Cent. Història dels Gegants de Molins de Rei” que s’edità l’Any del Centenari.

A data de curiositat, podem dir que a la coberta del llibre, entremig d’una munió de gegants, hi podem trobar el nostre gegant Miquel.